Úvod

Produkty a služby

Vizualizácia

Realizácia

Kontakt

 

Projekčná kancelária
f. RobSON – Ing. Róbert Šmajda
Snina - Slovensko

Projekčná kancelária RobSON - Ing. Róbert Šmajda pôsobí v regióne Snina.
Firma zabezpečuje komplexnú projektovú dokumentáciu všetkých stupňov vrátane inžinierskych sietí.
Vypracuje  projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie až po realizačný projekt, zabezpečí autorský dozor, vykonáva inžiniersku činnosť.
Pri spracovávaní realizačného projektu úzko spolupracujeme s autorizovanými profesnými inžiniermi.
Projekty sú spracovávané v počítačovej podobe.
Firma spracováva vizualizácie stavebných objektov, interiérov.
Prvý kontakt so zákazníkom začína konzultáciou s investorom, spracovanie úvodnej štúdie resp.vizualizácie
na základe požiadaviek investora.

Copyright © RobSON.sk 2010. © 2010, Autorské práva Šmajda. Všetky práva vyhradené.